Právo na odstoupení od smlouvy

 

právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzali zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám zaslat (JN Company, Linhartova 1288/14, 150 00 Praha 5, office@extremeintimo.eu) jasné prohlášení (např. dopis zaslaný poštou nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, není to však povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, zaplatili jsme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (kromě dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější standardní doručení námi nabízené mít), neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nám to neprokážete

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Náklady na vrácení zboží neseme my. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Právo na odstoupení zaniká předčasně v případě smluv o dodávce zapečetěného zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla pečeť po dodání odstraněna. Týká se to produktů z naší kategorie Spodní prádlo a plavky. Pokud tyto nebudou vráceny v původním obalu, ale budou rozbalené, budeme předpokládat, že zboží bylo nošené a nelze odstoupit od smlouvy.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)

– Do JN Company, Linhartova 1288/14, 150 00 Praha 5, Česká republika, office@extremeintimo.eu

– Odvolávám/my (*) tímto ruším mnou/námi uzavřenou smlouvu (*) na nákup následujících

Zboží (*) /poskytnutí následující služby (*)

– Objednáno dne (*) / přijato dne (*)

– jméno spotřebitele (spotřebitelů)

– adresa spotřebitele (spotřebitelů)

– Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je oznámení učiněno na papíře)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář výměna za jinou položku